KalviApp

மாநில அளவிலான விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உதவி தொகை

December 18, 2018

தேசிய விளையாட்டு ஆணையம் எனப்படும் என்.எஸ்.ஏ., விளையாட்டுடன் தொடர்புடைய உதவித் தொகையை தந்து வருகிறது. தேசிய அளவிலான மற்றும் சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.12 ஆயிரம் வரையிலான உதவித் தொகையை இது தருகிறது.

பிளஸ் 2 வரையிலான தகுதியைப் பெற்றிருப்பவருக்கு இது தரப்படுகிறது. பன்னாட்டு/சீனியர்/ஜூனியர் நேஷனல்ஸ்/சீனியர் நேஷனல்ஸ் போன்ற பள்ளிகள் அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொண்டிருப்பவருக்கும் உதவித்தொகையை இது தந்து வருகிறது. இது ஆண்டுக்கு ரூ.8 ஆயிரத்து 400 வரை தரப்படுகிறது. இது போலவே பல உதவித் தொகைகள் விளையாட்டுத் திறன் பெற்று மாநில/தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொண்டிருப்பவருக்குத் தரப்படுகிறது.

Website: http://nsnis.org

Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/NetajiSubhasNationalInstituteof_Sports

முழு விபரங்களை அறியும் முகவரி:

The Regional Director,

Sports Authority Of India,

Netaji Subhas National Institute of Sports,

Moti Bagh, Patiala 147001.